Chương trình Essence (Essence Process)

• là những trải nghiệm hiếm có, mạnh mẽ có tính tương tác lớn trong các khóa học để đem đến những khai sáng phát hiện mới cho mỗi chúng ta về bản thân mình và các mối quan hệ
• để chúng ta đổi mới cuộc sống của mình và làm tốt lên các mối quan hệ qua các giao tiếp với người khác
• là một phương pháp hiện đại tiên tiến để giúp chúng ta rút ra bài học qua các trải nghiệm của chính mình, học cách cảm nhận, hiểu và quản lý các cảm xúc của mình, ngộ ra nhiều điều về bản thân mình và người khác
• đem lại những công cụ thiết thực để giúp chúng ta trở nên hiệu quả hơn trong cuộc sống hàng ngày, tự tin trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống
• là mộ phương pháp đơn giản mà hiệu quả với sự dẫn dắt nhẹ nhàng giúp chúng ta tự khám phá ra và thay đổi cách nhìn còn chưa hiệu quả của mình với cuộc sống và với bản thân mình
• giúp chúng ta tìm lại an lạc trong tự bản thân mình
• giúp chúng ta kiểm tra lại các suy nghĩ ăn sâu vào tiềm thức từ nhỏ, hiểu ra các suy nghĩ đó ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống và các mối quan hệ hiện tại.
• giúp chúng ta nhận ra rõ ràng điều gì cản trở bản thân mình không đạt được điều mình muốn, giúp mỗi chúng ta giải quyết sâu sắc các trở ngại cho thành công trên mọi lĩnh vực: dù đó là các trải nghiệm từ khi còn nhỏ, là mối quan hệ với bố mẹ, các thế hệ trước, nền văn hóa hay là môi trường chúng ta sống, v.v.
• tạo ra những trải nghiệm mới, tích cực làm công cụ để thay đổi một cách hiệu quả các suy nghĩ trong tiềm thức giúp ta tạo nên cuộc sống mới với những triển vọng tốt đẹp về cuộc sống và các mối quan hệ.

Hãy xem thêm video sau về Chương Trình:

Video Thumbnail

 

 

Chương trình Essence có 5 khóa học mang tính trải nghiệm mạnh mẽ. Các khóa học có nội dung và cấu trúc khác nhau.
• Khóa Tìm Lại Chính Mình Cơ bản (Foundation): 3 ngày
• Khóa Tìm Lại Chính Mình Nâng cao (Advance): 5 ngày (chỉ dành cho các học viên đã học TLCM cơ bản)
• Khóa học Mối Quan Hệ (Relationships): 3 ngày
• Khóa học Essence cấp 3 (Leadership): 3 cuối tuần + 3 ngày đơn lẻ
• Khóa học Lãnh đạo doanh nghiệp (Business): 2 ngày

Tất cả các khóa học đều do TS. Menis Yousry hương dẫn và có phiên dịch trực tiếp từ tiếng Anh ra tiếng Việt.

Bạn có thể vào trang Lịch các khóa học tới để xem thêm các thông tin cụ thể