ESSENCE VIỆT NAM

Số 8 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội
Liên lạc ở Hà nội: anh Quang (0969 728 459), chị Hà (0973 717 423)
Liên lạc ở TP HCM: chị Nam Phương (0907 361 413), chị Trang Trần (0903 871 457)

Web: EssenceVietnam.com