Comments are off for this post

Talk Vietnam – Hành trình kết nối trái tim (video)

Phóng sự của chương trình Talk Vietnam trên VTV về khóa học Essence Tìm Lại Chính Mình với TS. Menis Yousry và anh Phan Anh Sơn về khóa học Essence và hành trình đưa Essence về Việt nam.

Video ThumbnailTalk Vietnam - Hành trình kết nối trái tim

Comments are closed.